FRISK LUFT

av | aug 10, 2021

Categories

Archives

Frisk luft är viktigt för immunförsvaret – promenader i skogen är optimalt.

Frisk luft är också en viktig faktor. Att vistas ute i friska luften hjälper till att förstöra bakterier och främjar cellernas motståndskraft mot infektioner. Dessutom är frisk luft en viktig hjälp när det gäller att minska stress. Och stress är en vanlig orsak till försvagat immunförsvar. Dessutom är det naturligtvis så att frisk luft förbättrar blodets kvalitet, tack vare dess syrehalt. Blodets kvalitet spelar, som vi sett, en avgörande roll för immunförsvarets funktion. Därför bör vi, när vi tränar, se till att inte bara andas in den orena stadsluften, utan istället försöka komma ut i naturen för att där kunna andas in den goda luften djupt. Detta har en mycket renande effekt på blodet. Naturligtvis vore det optimalt med ett boende på landsbygden. Som redan nämnts är de negativt laddade syrejonerna, som huvudsakligen finns i skogen och vid vattnet, bäst för optimal andning. Träning i sig främjar också andningen. Ett annat sätt att andas in frisk luft är att ventilera rummen oftare – särskilt genom att sova med öppna fönster.

På grund av syrets betydelse bör du också vara försiktig med att täcka näsan med masker. Syreintaget blir begränsat och du kommer istället att andas in din egen koldioxid (CO2). Detta kan ha mycket negativa effekter på alla möjliga hälsoaspekter. Syrebrist skadar till exempel hjärnan, vilket i sig får andra följdeffekter, bland annat på psyket. Psyket är också en viktig faktor för att stärka immunförsvaret, vilket vi tar upp i nästa punkt.

Sebastian Kneipp

Hydroterapist

Sebastian Kneipp, som är känd för sin hydroterapi, beskriver också livsstilen som en avgörande faktor för hälsan.

Gabriele Pietruska

Gabriele Pietruska

Ärztin

 

Gabriele Pietruska ist ausgebildete Ärztin und erfahrene Übersetzerin von medizinischen Vorträgen und Literatur. Sie ist Herausgeberin des Verlags Basista-Media und des bekannten Magazins INFO VERO, das u.a. wichtige Gesundheitsthemen regelmäßig einem breiten Publikum zugänglich macht.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.