Categories

Archives

Tron på Gud ger optimala förutsättningar för inre balans, vilket är en avgörande faktor för ett friskt immunförsvar.

Vårt sinnestillstånd har en mycket stor inverkan på vår hälsa. Depression, sorg och stress är faktorer som klart försvagar immunförsvaret. Däremot stärks den av glädje och lycka. Men hur kan du påverka din inre balans? Den viktigaste faktorn är att du har fred med Gud och dina medmänniskor. Troende människor som låter sina liv formas av Bibeln och som kan
klargöra alla sina problem inför Gud i bön har en enorm fördel här. Det är vetenskapligt bevisat att troende människor är friskare än andra människor just på grund av denna andliga aspekt. Positivt hopp samt känslor som glädje och tacksamhet främjar hälsan. Och det är just dessa positiva känslor som människor som tror på Bibeln har i överflöd, eftersom deras synder är förlåtna, eftersom Gud står vid deras sida i livet och eftersom de ser fram emot Jesu nära förestående återkomst. En återkomst som enligt löftet leder till evigt liv.

Bibelns löften ger också här hopp: ”Kasta alla era bekymmer på Honom (det vill säga Gud), för Han har omsorg om er.” (1 Petrus 5:7) American Academy of Family Physicians bekräftar också kopplingen mellan god hälsa och tro: "Under de senaste åren har det blivit alltmer känt att andlighet är en viktig, ofta försummad faktor för patienters hälsa." Världshälsoorganisationen (WHO) påpekar också hur viktigt det mentala tillståndet är för hälsan. Enligt deras definition är hälsa inte bara något som rör kroppen, utan även en persons känslomässiga tillstånd, dvs. dennes inre balans. Och i Bibeln uttrycks önskan om hälsa tydligt: ”Älskade, jag önskar att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ.” (3 Johannes 2). På samma sätt önskar jag dig att ditt liv domineras av positiva känslor, av optimism, leenden, välbefinnande och effektivitet – eftersom negativa känslor som sorg och oro kan göra dig sjuk och försvaga ditt immunförsvar. Som vi redan har nämnt har endorfiner, dvs. lyckohormoner, en positiv effekt på immunförsvaret.

Gabriele Pietruska

Gabriele Pietruska

Doctor

 

Gabriele Pietruska is a trained physician and experienced translator of medical lectures and literature. She is editor of the Basista-Media publishing house and the well-known INFO VERO magazine, which regularly makes important health topics, among other things, accessible to a broad public.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.