De 8 naturliga läkemedlen

BESTLIFE

De 8 naturliga hjälpmedlen för en hälsosam och fulländad livsstil

Vi är alla glada och lyckliga och lyckliga när vi får vara friska. Ingen önskar vara sjuk. Det finns olika former av hälsoproblem. Du kan hamna på sjukhus på grund av en olycka. Du kan drabbas av någon av de typiska så kallade välfärdssjukdomarna; som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och liknande åkommor. En hälsosam livsstil kan i hög grad bidra till att förebygga, eller till och med vända dessa sjukdomar. Men hur är det med problem kopplade till bakterier, svampar eller virus, så kallade infektionssjukdomar?

Vad kan vi göra även för att motverka dessa? Den goda nyheten är att vi inte behöver stå hjälplösa inför dessa former av sjukdomar.

Människokroppen har ett system som används mot infektionshot, nämligen vårt immunförsvar. Hur allvarlig en infektion blir, beror därför inte bara på hur lätt smittämnet överförs eller hur aggressivt det är, utan framför allt på hur väl det egna immunförsvaret fungerar. Det finns specifika, livsstilsrelaterade åtgärder som stärker immunförsvaret så mycket att de flesta infektionsrisker kan fås under kontroll och det finns ingen anledning att vara rädd längre. I dagens artikel vill vi därför ta upp frågorna:

Vad stärker immunförsvaret och vad kan vi själva göra för att våra egna kroppar ska må bättre genom att immunförsvaret fungerar optimalt och på så vis skyddar mot infektioner? Människokroppen består av flera biljoner celler, närmare bestämt cirka 100 biljoner enskilda celler. Om man skulle placera dessa små celler i rad, efter varandra, skulle detta ’snöre’ bli två och en halv miljon kilometer långt.

Det innebär att denna cellsträng, om den kunde tas från en enda människa skulle nå runt jorden hela 60 varv. Varje organ består av många enskilda typer av celler. Även om dessa celltyper har olika former och funktion så har de mycket specifika grundläggande behov som är gemensamma: de behöver alla syre, vatten och vissa näringsämnen. De måste också kunna utsöndra vissa specifika ämnen samt måste skyddas från gifter. Alla dessa aspekter är viktiga för att cellerna ska vara friska och fungera optimalt. Hur kommer då de nödvändiga ämnena dit? Jo, det är blodet som förser alla celler med den näring som är nödvändig för dem. Därför är en god blodcirkulation en av de mest avgörande faktorerna för hälsan. Genom Bibeln kan vi lära oss

att “varje kropps liv är dess blod” (3 Mos 17:14).
Så hur ser blodets sammansättning ut? Blodet består av vätska och celler. Vätskan (huvudsakligen vatten) kallas även blodplasma. Vad gäller cellerna så finns det röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter).

De vita blodkropparna – de kallas också leukocyter – är en del av immunförsvaret. Deras huvuduppgift är att försvara kroppen mot patogener. Diese Leukozyten sind in etliche verschiedene Arten aufgeteilt, die wir hier nicht alle einzeln aufzählen müssen. Den största undergruppen utgörs av granulocyterna, och en annan viktig undergrupp är lymfocyterna. Det finns två typer av lymfocyter: B-lymfocyter (som även kallas B-celler), samt T-lymfocyter (som även kallas T-celler). Det är B-cellerna som producerar försvarssubstanser mot sjukdomar, t.ex. antikroppar mot en sjukdom som du kanske drabbats av. Dessa antikroppar lagras sedan i flera år och skyddar mot ytterligare sjukdom från denna patogen.
T-cellerna kallas också för naturliga mördarceller (NK-celler vilket är engelska för Natural Killer-cells) eftersom de ansvarar för att “döda” eller oskadliggöra farliga substanser. De samarbetar med en annan typ av cell som också spelar en roll här: s.k. makrofager (vilka även kallas fagocyter). Dessa identifierar de typer av patogener som har trängt in i en människas kropp och försöker sedan spåra upp varje förekomst av dessa patogener som de också ”förintar”. Detta gäller inte bara bakterier som är skadliga för hälsan, utan T-mördarcellerna kan även agera mot cancerceller. I det sistnämnda fallet borrar de ett hål i cellen så att vätskan (cytoplasman) rinner ut ur cancercellen som genom det dör. Så hur viktigt är det då inte att ha ett starkt och bra immunförsvar! Låt oss återgå till det oändliga antalet celler i människokroppen. De blodceller som i huvudsak är avgörande för immunförsvaret, utgör cirka 90 procent av alla celler. Vårt sätt att leva kan vara avgörande för om vårt immunförsvar är starkt eller svagt. Vi behöver därför på djupet förstå vilken roll vårt sätt att leva spelar, inte bara vad gäller stärkandet av vårt immunförsvar (vilket förebygger sjukdomar) utan även i kampen mot flertalet av våra kända sjukdomar. I resten av den här broschyren kommer vi därför att lyfta på locket och ta en första titt på vad dessa livsstils-principer innefattar och innebär. Det finns åtta sådana principer. Vi har i i texten använt en akronym för varje sådan princip. Dessa akronymer, om de uttrycks på tyska, bildar tillsammans ordet BESTLIFE (= bästa livet). Så låt oss läsa vidare med den kunskapen.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

shutterstock 389040853 Klein scaled e1618829229753