IMPRINT

Det här avtrycket uppdaterades senast den 2023-01-27.

Ägaren till denna webbplats är:

Bruno Bürge Ministry
Skalåsen 1
46472 Håverud
Sverige
E-post: gro.etnoj@htlaeh
Telefonnummer: +469591508

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Bruno Bürge Ministry:

Bruno Bürge

1. Allmänst

Du kan få tillgång till dessa regler och bestämmelser här:
https://jonte.org/privacy-policy/

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Bruno Bürge aus Håverud.