DE 8 HÄLSOLAGARNA

VÄGEN TILL SANN HÄLSA

Broschyren du håller i din hand berättar om de åtta hälsoprinciper som vi behöver följa för att kroppen ska fungera optimalt. De kommer från den som känner oss allra bäst – de kommer från Guds ord, Bibeln. Författaren Ellen G. White (1827-1915) inspirerades genom Guds ord till att skriva ner, och tydligt förklara dessa åtta helande faktorer för oss.

Dessa är, enligt henne, grunderna för helande och hälsa. De syftar till att skapa de nödvändiga förutsättningar som kroppen kräver för för att den själv ska kunna förebygga sjukdom samt återställa balansen när vi redan är sjuka. Sjukdom uppstår alltså till följd av att vi inte följer dessa hälsans lagar. De goda nyheterna är att dessa åtta principer är helt naturliga och enkla.

De är tillgängliga i stort sett helt gratis. Principerna vi talar om är följande: Ren luft, Solsken, Självbehärskning, Fysisk aktivitet, Vila, Rätt kosthållning, Vatten samt en Tro på den Gudomliga kraften. Välkommen att ta del av en översiktlig introduktion till dessa åtta läkare. Önskar du gå vidare finns det mycket, mycket mer information att tillgå.